Welkom

Welkom op de homepage van de website van  de Eemnesser Volktuindersvereniging  “De Eemakker”.  Wij hopen u ervan te overtuigen dat tuinieren een leuke hobby is.
Mocht u na het lezen van deze homepage geïnteresseerd zijn  in een tuin, dan kunt u zich aanmelden via de link “Lid worden”. Regelmatig komen er tuinen vrij.  Mochten er geen tuinen vrij zijn, dan plaatsen wij u op een wachtlijst.

Wie zijn wij?
Volkstuindersvereniging  “De Eemakker” is een tuindersvereniging, opgericht op 6 april 1979, en bestaat dit jaar dus 40 jaar. Het complex van de vereniging is gelegen tussen de Noordersingel en de A27 in het mooie Eemnes.
De Volkstuindersvereniging “De Eemakker” is een tuindersvereniging met een eigen identiteit.  Deze identiteit  kenmerkt zich door een grote mate van vrijheid in het (natuurvriendelijk) tuinieren en een grote verscheidenheid in inrichting en bebouwing van tuinen.  Weinig uniformiteit, veel verscheidenheid.

Het tuincomplex heeft na een herschikking  onder meer in verband met de verplaatsing van de Welkoop , ingaande 2004 een totale oppervlakte van ca. 11.600 m2, verdeeld over 52 hele tuinen en 30 halve tuinen. In haar gloriejaren was er nog een tweede tuincomplex in gebruik met een oppervlakte van 5.960 m2,verdeeld over 25 hele en 16 halve tuinen (ingaande 1983).  De huur van dit tweede complex is om moverende redenen opgezegd sedert het jaar 2002.

Het tuinieren heeft zich in de loop van de tijd ontwikkeld van een noodzakelijke tijdsbesteding (telen van groente en fruit voor eigen behoefte) tot een tijdsbesteding met een hobbymatig karakter.
En tuinieren is echt een leuke hobby!  Hoe leuker je het vindt, des te meer tijd je in deze hobby investeert.  Het is ook een hobby die zijn “vruchten” afwerpt.
Het is ook een spannende hobby; het vraagt de nodige inzet en creativiteit om je groenten, fruit etc. tegen de verdrukking (onkruid, droogte, natheid, ongedierte) te laten groeien.  Maar hoe mooi is het als je op een dag de oogst van al die nijvere arbeid binnenhaalt…..

Om te ervaren wat tuinieren is moet je dat eerst proberen; de praktijk is de beste leermeester. Tuinieren vraag wel enige volharding.
Bij de Volkstuindersvereniging kun je uitproberen of tuinieren iets voor je is, waarbij  je, als je dat wilt, altijd een beroep kunt doen op de kennis van ervaren tuinders (mentoren).  Daarnaast  is er op  de website een link naar periodiek te verschijnen tuintips.

Nieuwe leden (aspirant leden) starten altijd op een  halve tuin en tekenen een gebruiksovereenkomst voor de duur van tenminste 1 jaar. Indien het aspirant lid heeft aangetoond tuinieren echt een leuke bezigheid te vinden en bereid is daar voldoende tijd in te kunnen en willen investeren  worden zij lid en kunnen zij op eigen verzoek in aanmerking komen voor een hele tuin.

Door het organiseren van  onder meer  “Opruimdagen” , “Open tuindagen” en een periodiek te verschijnen “Nieuwsbrief”  hoopt het bestuur de onderlinge band tussen de leden te verstevigen.  Het bezoeken van en de deelname aan deze dagen vindt plaats op basis van vrijwilligheid.

Voor meer informatie over onze Volkstuindersvereniging verwijzen wij u naar de links op deze website van onze vereniging.