Tuinkeuringen.

De tuinen worden in principe 3 maal per jaar gekeurd door de tuincommissie.
Om te zorgen dat we voldoen aan de gemeentelijke en verenigingsregels zijn de volgende aandachtspunten van belang:

  • Tuin                                          : beplantingen, “onkruid”, hoogtes , soort.
  • Paden                                        : vrij van ”onkruid”, opslag en overhangende                                                    struiken en takken.
  • Afscheidingen                             : staat, ordentelijk.
  • Opstallen                                    : staat, ordentelijk, vergunning.
  • Opslag                                       : mest, materiaal, ordentelijk.
  • Talud ( indien van toepassing)       : staat, beplanting ,onkruid.

U hoeft van uw tuin geen “modeltuin” te maken (mag wel), maar de tuin moet wel de toets van kritiek kunnen doorstaan.
Het gaat er om dat u er blijk van geeft, uw tuin c.a. goed en ordentelijk te onderhouden.

Mocht de tuincommissie tot de conclusie komen, dat op grond van bovenstaande beoordeling aanbevelingen tot verbetering, of in het
ergste geval uw tuin als geheel wordt afgekeurd, dan wordt u daarvan schriftelijk op de hoogte gesteld.
Vervolgens heeft u 2 weken de tijd om één en ander aan te passen voor een (eventuele) herkeuring.

Wij hopen op uw medewerking en rekenen op uw eigen verantwoordelijkheid.

 

 

Met vriendelijke groet,

Tuincommissie en bestuur VTV “De Eemakker”.